Πεθερά υποψηφίου για την θέση διοικητή του Γ.Ν. Τρικάλων κερνάει κόσμο από τώρα αφού είναι σίγουρη για τον γαμπρό.

zourlomad

Πεθερά υποψηφίου για την θέση διοικητή του Γ.Ν. Τρικάλων κερνάει κόσμο από τώρα αφού είναι σίγουρη για τον γαμπρό.