Στα Τρίκαλα κρατικοί υπάλληλοι πρώτα ενημερώνουν τους δημοσιογράφους και μετά τους προϊσταμένους τους

kratiki ipalili

Στα Τρίκαλα κρατικοί υπάλληλοι πρώτα ενημερώνουν τους δημοσιογράφους και μετά τους προϊσταμένους τους