Τα Τρίκαλα έχουν πλέον μετατραπεί σε ένα απέραντο Βασιλο-πιτο-κοπείο

Υπάρχουν αρκετά σωματεία και σύλλογοι στα Τρίκαλα που η μοναδική τους δραστηριότητα είναι η κοπή μιας πίτας.

Υπάρχουν όμως και αρκετοί πολιτικοί, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα να παρευρίσκονται στις πίτες.

Φτάνει πια άλλες πίτες. Χορτάσαμε!