Την ξεπεράσαμε κι αυτή τη “μούφα” κακοκαιρία των μετεωρολόγων, με την ευλογία των άγιων πατέρων

chrisa pateron

Την ξεπεράσαμε κι αυτή τη “μούφα” κακοκαιρία των μετεωρολόγων, με την ευλογία των άγιων πατέρων