Το μόνο αρχέγονο είδος που δεν κινδυνεύει με εξαφάνιση είναι τα “χαζοντάμαρα..!”

gnomi

Το μόνο αρχέγονο είδος που δεν κινδυνεύει με εξαφάνιση είναι τα “χαζοντάμαρα..!”