Το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό-Η Πολιτική δεν ελκύει τους Άριστους και Άξιους

i politiki

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό-Η Πολιτική δεν ελκύει τους Άριστους και Άξιους