Πως θα αποζημιωθείτε για ζημιές από λακκούβες και τις κακοτεχνίες στους δρόμους

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες των δρόμων στην πόλη των Τρικάλων, εκτός από οδηγούς και επιβάτες, ταλαιπωρούν τις αναρτήσεις και το πλαίσιο των αυτοκινήτων, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ευθύνονται και για ορισμένα ατυχήματα.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε αποζημίωση, από τον υπεύθυνο για την συντήρηση του οδοστρώματος.

Για την συντήρηση των δημοτικών και κοινοτικών δρόμων υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι και Κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται οι αντίστοιχοι δρόμοι. Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται ο υπόχρεος για την αποζημίωση της ζημιάς που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό μας κατά την κίνησή του σε κάποιο δρόμο.

Σύμφωνα με το νόμο, οι δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συντήρηση του οδοστρώματος των δημοτικών οδών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων που χρησιμοποιούν αυτές τις οδούς.

Σε περίπτωση ζημιάς που συνέβη λόγω παράλειψης των αρμοδίων οργάνων του Δήμου να συμμορφωθούν με την υποχρέωση συντήρησης, ο Δήμος υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον οδηγό που έπαθε την ζημιά.

Και αυτό γιατί υπαίτιος του ατυχήματος είναι ο Δήμος, ο οποίος δεν φρόντισε να αποκαταστήσει με τις υπηρεσίες του την λακκούβα στο οδόστρωμα της δημοτικής οδού, για τη συντήρηση της οποίας είναι αρμόδιος, ούτε τοποθέτησε πριν από αυτήν τις κατάλληλες πινακίδες, ώστε να προειδοποιούνται οι οδηγοί για την ύπαρξη της λακκούβας.

Αν η ζημιά που πάθατε οφείλεται σε κακοτεχνία δημοτικού έργου που έχει ανατεθεί σε ιδιώτη εργολάβο, ευθύνεται παράλληλα με τον δήμο και ο ίδιος ο εργολάβος ή η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Οι ιδιώτες εργολάβοι ασφαλίζουν τα έργα τους για αστική ευθύνη, και έτσι η αποζημίωση έρχεται σχετικά εύκολα και σύντομα, καθώς οι περιπτώσεις αυτές εκδικάζονται στα κανονικά πολιτικά δικαστήρια.

Τι κάνουμε όμως για να απαιτήσουμε αποζημίωση από ζημιά ή ατύχημα που προήλθε από κακοτεχνία στο οδόστρωμα;

Ας δούμε αναλυτικά:

  • Καλούμε την Τροχαία για να καταγράψει συμβάν.
  • Φωτογραφίζουμε το ατύχημα και τις ζημιές που έχει υποστεί το αυτοκίνητό μας. Ακόμα, φωτογραφίζουμε την αιτία του ατυχήματος, την λακκούβα δηλαδή ή τα έργα για τα οποία δεν υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες σήμανσης.
  • Ενημερωνόμαστε από την τροχαία ή τον δήμο σε ποιον ανήκει ο συγκεκριμένος δρόμος (στο δημόσιο ή σε τοπική αρχή).
  • Ενημερώνουμε την ασφαλιστική μας εταιρεία ώστε να αποστείλει την φροντίδα ατυχήματος για να καταγράψει τις ζημιές στο όχημά μας και να βγάλει τις απαραίτητες φωτογραφίες. Ανάλογα με την κάλυψη που έχουμε κι αν έχουμε πληρώσει ασφάλιστρα και για δικαστική-νομική κάλυψη, ενδέχεται η εταιρία μας να δεχθεί να αναλάβει τη δικαστική διαδικασία και την υποστήριξή μας.
  • Αν υπάρχει τραυματισμός καλούμε το ΕΚΑΒ για βοήθεια και επιβεβαίωση συμβάντος. Εάν μπορούμε πάμε σε δημόσιο νοσοκομείο για να πάρουμε ιατρική βεβαίωση για σωματική βλάβη.
  • Επικοινωνούμε με τον δικηγόρο μας εντός 24 ωρών και στέλνουμε εξώδικο προς τον αρμόδιο φορέα το οποίο θα γράφει πως επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.
  • Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας δεν ανταποκριθεί εντός 2 ημερών, καταθέτουμε αμέσως ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή με την απαίτηση του ποσού που αντιστοιχεί στην αποζημίωσή μας.
  • Εάν είναι δυνατόν φροντίζουμε να υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του ατυχήματος.

 

 

Πληροφορίες: car and motor