“Βλέπει το δάσος” ο Δ. Κουρέτας-Εκτός από την αποκατάσταση, έμφαση στην ανάπτυξη

gorastos kouretasgia

«Εκτός από το κομμάτι της ανασυγκρότησης, υπάρχει και το κομμάτι της ανάπτυξης που θα πρέπει να τρέξουν παράλληλα και τα δύο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει έμφαση στη στήριξη των επιχειρήσεων που αποτελούν τον μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και ιδιαίτερα μετά τις συνέπειες που υπέστησαν αρκετές από τον Daniel», σημείωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ανακοινώνοντας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου τις προσκλήσεις που εκδόθηκαν από το πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-27 και οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και την προκήρυξη για δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην «Προτεραιότητα 1» και στις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί, μέσω των ειδικών στόχων, με ιδιαίτερη αναφορά στην Πρόσκληση για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης (συμμετοχή σε εκθέσεις), αλλά και στις τρεις επιπλέον προσκλήσεις που προγραμματίζονται να εκδοθούν εντός του έτους.

Σωστός ο Περιφερειάρχης. “Βλέπει το δάσος” και την επόμενη ημέρα στη Θεσσαλία.