Υπονομεύουν κάθε προοπτική ανάπτυξης οι σύγχρονοι “σαράφηδες”

sarafides

Υπονομεύουν κάθε προοπτική ανάπτυξης οι σύγχρονοι “σαράφηδες”

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων βρίσκεται στο 0,53%

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων βρίσκεται στο 0,53%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων στο 5,98%.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 5,45 εκατοστιαίες μονάδες.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,55%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων στο 6,27%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων βρίσκεται στις 5,72 εκατοστιαίες μονάδες.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι τράπεζες λειτουργούν ως σύγχρονοι “σαράφηδες” και υπονομεύουν κάθε προοπτική ανάπτυξης.